Partners: Assistance Publique – Hôpitaux de Paris – (AP-HP)

Organizacja

Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (APHP) to publiczny system szpitalny miasta Paryża i jego przedmieść. Zapewniając opiekę zdrowotną, dydaktyczną, badawczą, profilaktyczną, edukacyjną i ratowniczą w 52 gałęziach medycyny, zatrudnia ponad 90 000 osób (praktyków i administracji) w 44 szpitalach. APHP jest powiązana z Uniwersytetem Paryskim i jego siedmioma uczelniami medycznymi, dwoma z odontologii i dwoma z farmacji. Jest to największy system szpitalny w Europie.

Kluczowi pracownicy zaangażowani w projekt

Laurent Gutmann, profesor kieruje Laboratoriami Mikrobiologii w HPSJ i Szpitalu Georges Pompidou. Jest profesorem mikrobiologii na Paris Descartes University i przez dwa lata był badaczem w Instytucie Rockefellera w laboratorium Aleksandra Tomasza, gdzie pracował nad celami beta-laktamów i ścianą komórkową S. pyogenes. Od tego czasu opublikował ponad 140 pełnych artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych. Główny obszar badań dotyczył AMR, w tym oporności na antybiotyki ściany komórkowej i fluorochinolony. Kieruje również francuskim Centrum Referencyjnym Steptococcus pneumoniae. Był koordynatorem projektu STREP w 6. PR (COBRA; zwalczanie oporności poprzez poszerzanie wiedzy na temat molekularnych mechanizmów odpowiedzialnych za oporność na antybiotyki ściany komórkowej) i uzyskał wiele grantów na AMR w ramach jednostki 872 INSERM, gdzie jest jednym ze starszych badaczy .

Marie Dominique Kitz jest starszym asystentem, posiada doświadczenie w mikrobiologii medycznej, oporności na antybiotyki i farmakokinetyce antybiotyków. Opublikowała ponad 70 pełnych artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych i przyczyniła się do wielu badań klinicznych w zakresie mikrobiologii i antybiotyków.